Młodzi Lekarze Rodzinni

 

Pozytywna strona medycyny

“Największa przyjemność w życiu wynika z satysfakcji powodowanej udziałem w trudnym i twórczym przedsięwzięciu”

S. Jobs

Młodzi Lekarze Rodzinni

O nas

Jesteśmy Grupą Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych powołaną przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Naszym celem jest kształtowanie i rozwijanie naszych umiejętności jako lekarzy rodzinnych oraz aktywizację środowiska rezydentów i młodych lekarzy. Chcemy stwarzać możliwość realizacji potrzeb zarówno w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak też dalszej kariery zawodowej oraz zachęcić do starań o własny rozwój co ma służyć poprawie jakości świadczonych usług, kształtowaniu właściwego wizerunku lekarza rodzinnego, a co za tym idzie zwiększeniu naszej satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Podstawą uczestniczenia w aktywnościach i bycia członkiem Grupy Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych jest przynależność do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Aktualności

21 godziny temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Zaświadczenia dla ławników.

Z Prawa o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52) art. 162 § 2 pkt 4): wynika, że do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Tamara Zimna.
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 tydzień temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wybrało Agnieszkę Jankowską-Zduńczyk na funkcję prezesa elekta KLRwP. Gratulujemy. ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 miesiąc temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Wszystkiego najlepszego z okazji światowego dnia lekarza rodzinnego!Let’s promote the diversity of the European family medicine! This video is a result of a joint effort among the Norwegian College of General Practice, UEMO a... ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 miesiąc temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Zapraszamy na wymianę konferencyjną VdGM na pięknych Azorach!! ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 miesiąc temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

kongres2019.pl/prekonferencja/
Ruszyły zapisy na naszą Prekonferencję!
Pamiętajcie, że ilość miejsc ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia jest ograniczona.
Spotkajmy się wspólnie w Łodzi podczas naszego święta medycyny rodzinnej.
Prekonferencja to nie tylko wiedza podana w atrakcyjnej i praktycznej formie. To przede wszystkim kolejne spotkanie pasjonatów medycyny rodzinnej.
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

Organizacje

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna jest dyscypliną akademicką i naukową, a także specjalnością medyczną, z własną treścią edukacyjną, badaniami naukowymi, bazą potwierdzonych danych i aktywnością kliniczną, ukierunkowaną na opiekę podstawową.

Medycyna rodzinna – charakterystyka dyscypliny
1. W normalnej sytuacji jest punktem pierwszego kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, zapewniając korzystającym z niego otwartą i nielimitowaną dostępność, zajmując się wszystkimi problemami zdrowotnymi, niezależnie od wieku, płci oraz jakichkolwiek innych cech osoby, której problem dotyczy.
2. W efektywny sposób wykorzystuje zasoby opieki zdrowotnej poprzez koordynowanie opieki, współpracę z przedstawicielami innych zawodów opieki podstawowej oraz współdziałanie z innymi specjalnościami, przyjmując w razie potrzeby rolę adwokata pacjenta.
3. Rozwija personalne podejście, zorientowane na jednostkę, jej rodzinę i środowisko.
4. Cechuje się unikalnym procesem konsultacji, który poprzez efektywne komunikowanie się lekarza z pacjentem z czasem buduje ich związek.
5. Odpowiada za zapewnianie długotrwałej ciągłości opieki, determinowanej przez potrzeby pacjenta.
6. Posiada swoisty proces podejmowania decyzji, determinowany częstością występowania choroby i zapadalności na nią w lokalnej społeczności.
7. Zajmuje się równocześnie zarówno ostrymi, jak i przewlekłymi problemami zdrowotnymi poszczególnych pacjentów.
8. Zajmuje się chorobą, w niezróżnicowanym, wczesnym stadium rozwoju, mogącą wymagać pilnej interwencji.
9. Promuje zarówno zdrowie, jak i dobre samopoczucie, poprzez odpowiednią i efektywną interwencję.
10. W szczególny sposób odpowiada za zdrowie lokalnej społeczności.
11. Zajmuje się problemami zdrowotnymi w ich wymiarze fizycznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym i egzystencjalnym.

Specjalizacja

Dlaczego medycyna rodzinna

Przekonamy Cię, że wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej to najlepszy wybór!

Jak rozpocząć specjalizację

Pokażemy Ci krok po kroku, jak rozpocząć swoją wymarzoną specjalizacje.

Przebieg specjalizacji

Odpowiadamy na najczęstsze pytania, które pojawiają się w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Galeria

Kontakt

kontakt@mlodzilekarzerodzinni.pl