Młodzi Lekarze Rodzinni

 

Pozytywna strona medycyny

“Największa przyjemność w życiu wynika z satysfakcji powodowanej udziałem w trudnym i twórczym przedsięwzięciu”

S. Jobs

Młodzi Lekarze Rodzinni

O nas

Jesteśmy Grupą Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych powołaną przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Naszym celem jest kształtowanie i rozwijanie naszych umiejętności jako lekarzy rodzinnych oraz aktywizację środowiska rezydentów i młodych lekarzy. Chcemy stwarzać możliwość realizacji potrzeb zarówno w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak też dalszej kariery zawodowej oraz zachęcić do starań o własny rozwój co ma służyć poprawie jakości świadczonych usług, kształtowaniu właściwego wizerunku lekarza rodzinnego, a co za tym idzie zwiększeniu naszej satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Podstawą uczestniczenia w aktywnościach i bycia członkiem Grupy Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych jest przynależność do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Aktualności

4 dni temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

👩‍⚕️ 👨‍⚕️ Wybierz dogodny dla siebie termin 🗓 i zgłoś swój udział: www.izba-lekarska.org.pl/1217-ratownictwo_medyczne_kurs_specjalizacyjny ⬇️⬇️⬇️ ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 tydzień temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Trzy największe organizacje działające w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej wystosowały wspólny list do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. ... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

1 tydzień temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Jesteśmy oburzeni słowami Prezesa NFZ o podstawowej opiece zdrowotnej.

Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydał prezes Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Tomasz Tomasik oraz prezes Młodzi Lekarze Rodzinni Dominik Lewandowski.
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

2 tygodnie temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Ważne zmiany w zasadach kierowania na leczenie sanatoryjne.

Od 19 lipca 2019 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową . W załączeniu zamieszczam akty prawne (do tej pory obowiązujący oraz po nowelizacji).

Skomentuję pokrótce co w nich nowego.
1. Pacjent powinien teraz przesłać skierowanie do LOW NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ” w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Uwaga! Skierowania traci ważność w przypadku niezachowania tego terminu.
2. Zmienił się sam wzór skierowania (jest prostszy) i nie ma już w nim np. proponowanego przez lekarza kierującego miejsca leczenie sanatoryjnego.
3. W samym druku pojawiła się natomiast informacja, że RTG klatki piersiowej jest wykonywane tylko i wyłącznie jeśli istnieją do tego wskazania medyczne. Zatem jeśli lekarz stwierdza, że takowych nie ma, to badanie radiologiczne nie jest konieczne do leczenia sanatoryjnego.
4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Uwaga to ważna zmiana!
5. Skreślono zapis, że skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy. Nie będziemy zatem już więcej zalewani pismami w tej sprawie.
Moja mała osobista uwaga na koniec. Proszę kierując pacjenta na leczenie sanatoryjne korzystać z Rozporządzenia MZ z dnia 5 stycznia 2012 w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów (akt prawny w załączeniu). Znajdziecie w nim Państwo szczegółowe wskazania do leczenia, które są określone w załącznikach wraz z kodami schorzeń ICD-10. Proszę używać tych właśnie kodów ICD-10 .Proszę mieć bowiem na uwadze, że jeśli użyjecie Państwo innych kodów ICD-10 to NFZ zapewne nie zakwalifikuje takiego pacjenta do leczenia.
W załącznikach tego rozporządzenia znajdują się również przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego.

Z poważaniem
Wojciech Perekitko
Sekretarz ORL w Zielonej Górze
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

3 tygodnie temu

Młodzi Lekarze Rodzinni

Młodzi Lekarze Rodzinni oraz Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wspierają Onkobieg!
8 września w Warszawie odbędzie się kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia.
Wspólnie wspieramy pacjentów zmagających się z chorobą onkologiczną.
Szczegóły: www.onkobieg.pl
... RozwińZwiń

Zobacz na Facebook'u

Organizacje

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna jest dyscypliną akademicką i naukową, a także specjalnością medyczną, z własną treścią edukacyjną, badaniami naukowymi, bazą potwierdzonych danych i aktywnością kliniczną, ukierunkowaną na opiekę podstawową.

Medycyna rodzinna – charakterystyka dyscypliny
1. W normalnej sytuacji jest punktem pierwszego kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, zapewniając korzystającym z niego otwartą i nielimitowaną dostępność, zajmując się wszystkimi problemami zdrowotnymi, niezależnie od wieku, płci oraz jakichkolwiek innych cech osoby, której problem dotyczy.
2. W efektywny sposób wykorzystuje zasoby opieki zdrowotnej poprzez koordynowanie opieki, współpracę z przedstawicielami innych zawodów opieki podstawowej oraz współdziałanie z innymi specjalnościami, przyjmując w razie potrzeby rolę adwokata pacjenta.
3. Rozwija personalne podejście, zorientowane na jednostkę, jej rodzinę i środowisko.
4. Cechuje się unikalnym procesem konsultacji, który poprzez efektywne komunikowanie się lekarza z pacjentem z czasem buduje ich związek.
5. Odpowiada za zapewnianie długotrwałej ciągłości opieki, determinowanej przez potrzeby pacjenta.
6. Posiada swoisty proces podejmowania decyzji, determinowany częstością występowania choroby i zapadalności na nią w lokalnej społeczności.
7. Zajmuje się równocześnie zarówno ostrymi, jak i przewlekłymi problemami zdrowotnymi poszczególnych pacjentów.
8. Zajmuje się chorobą, w niezróżnicowanym, wczesnym stadium rozwoju, mogącą wymagać pilnej interwencji.
9. Promuje zarówno zdrowie, jak i dobre samopoczucie, poprzez odpowiednią i efektywną interwencję.
10. W szczególny sposób odpowiada za zdrowie lokalnej społeczności.
11. Zajmuje się problemami zdrowotnymi w ich wymiarze fizycznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym i egzystencjalnym.

Specjalizacja

Dlaczego medycyna rodzinna

Przekonamy Cię, że wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej to najlepszy wybór!

Jak rozpocząć specjalizację

Pokażemy Ci krok po kroku, jak rozpocząć swoją wymarzoną specjalizacje.

Przebieg specjalizacji

Odpowiadamy na najczęstsze pytania, które pojawiają się w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Galeria

Kontakt

kontakt@mlodzilekarzerodzinni.pl