Młodzi Lekarze Rodzinni

Cele działania

Do głównych zadań Młodych Lekarzy Rodzinnych należą:

  • Promocja i poprawa wizerunku specjalizacji medycyny rodzinnej przede wszystkim wśród młodych lekarzy oraz studentów medycyny.
  • Konsolidacja środowiska lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej i pogłębienie ich integracji z pozostałymi członkami Kolegium.
  • Poprawa jakości szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie  medycyny rodzinnej.
  • Organizacja grup rówieśniczo-koleżeńskich w strukturach lokalnych Kolegium.
  • Współpraca z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi posiadającymi podobne cele statutowe.
  • Organizacja szkoleń oraz wspieranie rozwoju zawodowego lekarzy rodzinnych.
  • Reprezentowanie interesów młodych lekarzy rodzinnych.