Konkurs na funkcję koordynatora wymian międzynarodowych
National Exchange Coordinator Vasco da Gama Movement (NEC)

Komisja “Młodych Lekarzy Rodzinnych” ogłasza konkurs na funkcję koordynatora wymian międzynarodowych Vasco da Gama Movement.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

– jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz opłaca składki członkowskie

– w chwili ogłoszenia wyników konkursu będzie spełniała kryterium “młodego lekarza rodzinnego” (lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz specjalista medycyny rodzinnej do końca roku w którym mija 5 lat od daty uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej)

– do dnia 31.01.2019 wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony

– w czasie 3-letniej kadencji podejmie się obowiązków NEC (więcej informacji o funkcji NEC znajduje się pod linkiem)

Po zakończeniu zgłoszeń do konkursu komisja w składzie: Joanna Alksnin, Dominik Lewandowski, Katarzyna Nessler, Wojciech Zdybel dokona oceny kandydatów.

W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzcy konkursu komisja może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Kandydat zostanie wówczas zaproszony na rozmowę za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.

Komisja wyłoni kandydata lub podejmie decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu do dnia 15 lutego 2019 i o swojej decyzji poinformuje za pośrednictwem strony www.mlodzilekarzerodzinni.pl

Wyłoniony kandydat zostanie następnie przedstawiony Zarządowi Głównemu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, który drogą uchwały akceptuje przedstawioną przez Komisję kandydaturę.