Konkurs na funkcję koordynatora wymian międzynarodowych
National Exchange Coordinator Vasco da Gama Movement (NEC)

Wyniki konkursu

Do konkursu zgłosiło się 5 kandydatów:

– Mariusz Gawrych
– Piotr Kudłacz
– Grzegorz Kulikowski
– Agata Kruszczyńska
– Marta Raciborska

Komisja oceniająca kandydatury podjęła decyzję, że zwycięzcą konkursu zostaje:

Marta Raciborska

Wybór kandydata zostanie następnie przedstawiony Zarządowi Głównemu KLRwP, który może podjąć stosowną uchwałę.
Wszystkim Kandydatom serdecznie gratulujemy!

 

Ogłoszenie o konkursie

Komisja “Młodych Lekarzy Rodzinnych” ogłasza konkurs na funkcję koordynatora wymian międzynarodowych Vasco da Gama Movement.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

– jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz opłaca składki członkowskie

– w chwili ogłoszenia wyników konkursu będzie spełniała kryterium “młodego lekarza rodzinnego” (lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz specjalista medycyny rodzinnej do końca roku w którym mija 5 lat od daty uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej)

– do dnia 31.01.2019 wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony

– w czasie 3-letniej kadencji podejmie się obowiązków NEC (więcej informacji o funkcji NEC znajduje się pod linkiem)

Po zakończeniu zgłoszeń do konkursu komisja w składzie: Joanna Alksnin, Dominik Lewandowski, Katarzyna Nessler, Wojciech Zdybel dokona oceny kandydatów.

W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzcy konkursu komisja może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Kandydat zostanie wówczas zaproszony na rozmowę za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.

Komisja wyłoni kandydata lub podejmie decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu do dnia 15 lutego 2019 i o swojej decyzji poinformuje za pośrednictwem strony www.mlodzilekarzerodzinni.pl

Wyłoniony kandydat zostanie następnie przedstawiony Zarządowi Głównemu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, który drogą uchwały akceptuje przedstawioną przez Komisję kandydaturę.