Młodzi rodzinni

WYNIKI KONKURSU

 

Kolegium logo polskie 1

Komisja otrzymała w sumie 8 kandydatur z których wyłoniła zwycięzców dla poszczególnych funkcji:

– sekretarza – Piotr Kudłacz

– koordynatora ds. wizerunku – Aleksander Biesiada

– koordynatora krajowego – Marta Kurdzielewicz-Roszkowska

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, dlatego gratulujemy wszystkim kandydatom! 

Zakres obowiązków funkcji wymienionych w konkursie:

SEKRETARZ  

 1. Organizacja i nadzór nad terminarzem spotkań komisji MLR
 2. Tworzenie podsumowań ze spotkań komisji
 3. Nadzór nad obiegiem dokumentów
 4. Redagowanie oficjalnych dokumentów/pism
 5. Archiwizacja dokumentów
 6. Obsługa korespondencji elektronicznej (informowanie członków komisji o zbliżających się spotkaniach oraz o przebiegu tych spotkań)
 7. Przeprowadzanie i przewodzenie głosowaniom komisji
 8. Obsługa korespondencji MLR

KOORDYNATOR ds. WIZERUNKU

 1. Tworzenie wizerunku oraz dbanie o wizerunek MLR w social media
 2. Prowadzenie strony mlodzilekarzerodzinni.pl
 3. Tworzenie/ redagowanie treści pojawiających się na stronie internetowej oraz w social media, a będących stanowiskiem MLR
 4. Budowanie marki MLR jako struktury integrującej i zrzeszającej młodych lekarzy rodzinnych
 5. Zaplanowanie spójnej i celowanej strategii rozwoju MLR jako marki
 6. Monitorowanie i analiza efektów prowadzonych działań
 7. Przygotowywanie i wdrażanie nowych strategii promocji MLR
 8. Monitorowanie innych organizacji lekarskich w social media celem podniesienia jakości działań MLR

KOORDYNATOR KRAJOWY 

 1. Aktywizacja działań wojewódzkich przedstawicieli MLR
 2. Współpraca i kontakt komisji z wojewódzkimi przedstawicielami MLR
 3. Egzekwowanie obowiązków od koordynatorów lokalnych (w tym składania kwartalnych raportów z ich działań)
 4. Promowanie działalności MLR w ramach współpracy z Uniwersytetami Medycznymi i Izbami Lekarskimi
 5. Tworzenie i nadzorowanie stoiska MLR na konferencjach krajowych
 6. Tworzenie listu powitalnego dla nowych członków MLR
 7. Prezentacja działalności i idei MLR na kursach specjalizacyjnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

– jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz opłaca składki członkowskie

– w chwili ogłoszenia wyników konkursu będzie spełniała kryterium “młodego lekarza rodzinnego” (lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz specjalista medycyny rodzinnej do końca roku w którym mija 5 lat od daty uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej)

– do dnia 01.12.2019 wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony

– do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu Głównego KLRwP (połowa 2021 roku) podejmie się obowiązków przypisanych do wymienionych funkcji.

Po zakończeniu zgłoszeń do konkursu komisja w składzie: Dominik Lewandowski, Joanna Alksnin, Marta Raciborska, dokona oceny kandydatów.

W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzców konkursu komisja może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Kandydat zostanie wówczas zaproszony na rozmowę za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.

Komisja wyłoni kandydatów lub podejmie decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu do dnia 4 grudnia 2019 i o swojej decyzji poinformuje za pośrednictwem strony www.mlodzilekarzerodzinni.pl

Wyłoniony kandydat zostanie następnie przedstawiony Zarządowi Głównemu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, który drogą uchwały akceptuje przedstawioną przez Komisję kandydaturę.