Międzynarodowa wymiana młodych lekarzy rodzinnych w Marsylii

Zapraszamy na wymianę konferencyjną do Marsylii !
CV i list motywacyjny po angielsku lub francusku przysyłajcie na VdGM@mlodzilekarzerodzinni.pl do 20.08.18

wymiana marsylia