Zalecana lista lektur w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej

Podręczniki podstawowe:
 Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni “Medycyna rodzinna”. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015
 Latkowski B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M. i inni „Medycyna rodzinna”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2017.

Podręczniki uzupełniające:
 Woynarowska B. (red.): “Profilaktyka w pediatrii”. PZWL, Warszawa 2008, wyd. II.
 Tomasik T. i inni: “Elektrokardiografia dla lekarza praktyka”, Vesalius, Kraków 1998.
 De Walden-Gałuszko K. i inni: „Podstawy opieki paliatywnej“ Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
 Rybakowa M. I inni: „Medycyna wieku młodzieńczego” Wydawnictwo Medyczne, wyd.I, Kraków 2004.
 Steciwko A., Barański J., „Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną” ELSEVIER Urban&Partner, Wrocław 2012
 Bochenek G., Doniec Z. , Kryj-Radziszewska E. „Astma oskrzelowa”, PZWL, W-wa 2011
 Brzozowski T.Jarosz M., Mach T. „Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego” PZWL W-wa 2010
Panasiuk L. „Ostre zatrucia” PZWL W-wa 2009
Adamczyk A., Buczkowski K., Jagielski D. „ Opieka paliatywna” PZWL Wwa 2009
Windak A., Grodzicki T., Cwynar M., Gąsowski J. „ Nadciśnienie tętnicze” PZWL W-wa 2009
 Kostka K., Koziarska-Rościszewska M. „Choroby wieku podeszłego” PZWL W-wa 2009
 Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I. „Cukrzyca” PZWL W-wa 2008

Czasopisma:
“Lekarz rodzinny”,
“Problemy Medycyny Rodzinnej”,
“Family Medicine & Primary Care Review”,

Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce:
 Zasady postępowania w cukrzycy
 Zasady interwencji antynikotynowej
 Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych.
 Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
 Zasady postępowania w niewydolności serca.
 Zasady postępowania w astmie u dzieci.
 Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori.
 Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego
 Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym.
 Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP).
 Profilaktyka i leczenie grypy 2016
 Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
 Wytyczne PTL/KLRWP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016 
 Zasady postępowania w niewydolności serca 2017

Aktualny Program Szczepień Ochronnych
Aktualne ustawy oraz rozporządzenia dotyczące wykonywania zawodu lekarza

Data aktualizacji: 5.06.2017